δείτε μας στο google!  |  ξενάγηση  |  η ιστορία του σχολείου

εκπαιδευτικοί  |  οι τάξεις εκδηλώσεις-δραστηριότητες


Το σχολείο μας ("Κοργιαλένιο" για τους φίλους)
βρίσκεται στην οδό Κοργιαλενίου 2,
πίσω από το Νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού, στην Αθήνα.
Ιδρύθηκε το 1938.
(Περισσότερα στην "ιστορία του σχολείου".)

 

 

 

 

 

αρχική  |  η πόλη μας  |  η γειτονιά μας  |  το σχολείο μας
οι μικροί μας δημιουργοί  |  ενδιαφέρουσες συνδέσεις  | 
ελεύθερος χρόνος

 

 

Τελευταία ενημέρωση της σελίδας:  13/09/2023

12ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας - Κοργιαλενίου 2 - Τ.Κ.115 26
τηλ. 210692
4505 - 2106914595  |  e-mail: 12dimat[at]sch.com

Επιμέλεια ιστοσελίδας: Νίκος I. Σπυρόπουλος
© copyright - 12
ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας