..

επιστροφή στην αρχική σελίδα
στην αρχική σελίδα

 

Οι πνευματικές δημιουργίες που υπάρχουν σ' αυτόν τον ιστότοπο (κείμενα, φωτογραφίες προσώπων, ή τοπίων, κλπ.), δικές μας ή άλλων (φροντίζουμε να αναφέρουμε την πηγή προέλευσης του ξένου υλικού που θα τύχει να δημοσιεύσουμε), ανήκουν καθ' ολοκληρίαν στους δημιουργούς τους.
Συνεπώς απαγορεύεται η καθ' οιονδήποτε τρόπο εμπορική, ή άλλου είδους εκμετάλλευση (ή χρήση) τους για οποιονδήποτε σκοπό.

(Εννοείται πως για οποιαδήποτε αποκλειστικά σχολική (ή γενικά εκπαιδευτική) χρήση μπορείτε να παίρνετε το υλικό ελεύθερα [εννοείται με αναφορά στην πηγή!] Εξάλλου κι εμείς έχουμε πάρει υλικό από άλλους ιστοτόπους!)

 

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ
Αν και οι ιστότοποι προς τους οποίους υπάρχουν παραπομπές (links) από εδώ είναι ελεγμένοι, δεν φέρουμε καμμία ευθύνη για το συνολικό περιεχόμενό τους.

Ακόμη όμως και το περιεχόμενο προς το οποίο υπάρχει μία παραπομπή, λόγω της "ρευστής" φύσης του διαδικτύου είναι δυνατόν μετά από κάποιο διάστημα να έχει αλλάξει.

Συνεπώς, οι αναγνώστες οφείλουν να είναι προσεκτικοί στην περιήγησή τους στους άλλους ιστοτόπους που προτείνονται από εδώ και, όσον αφορά τους ανήλικους χρήστες, η περιήγησή τους πρέπει να γίνεται υπό την επίβλεψη των ενηλίκων.