(επιστροφή στην σελίδα: οι τάξεις μας)
σχολικό έτος: 2008 - 2009
  Α΄ Β΄ Γ΄ Δ΄ Ε1΄ ΣΤ΄ Αγγλικά Γυμναστική Ολοήμερο  
        Ε2΄   Γαλλικά Μουσική
 

αρχική  |  η πόλη μας  |  η γειτονιά μας  |  το σχολείο μας
οι μικροί μας δημιουργοί  |  ενδιαφέρουσες συνδέσεις  | 
ελεύθερος χρόνοςΤελευταία ενημέρωση της σελίδας:  13/09/2023

12ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας - Κοργιαλενίου 2 - Τ.Κ.115 26
τηλ. 210692
4505 - 2106914595  |  e-mail: 12dimat[at]sch.com

Επιμέλεια ιστοσελίδας: Νίκος I. Σπυρόπουλος
© copyright - 12
ο Δημοτικό Σχολείο Αθήνας