... στην σελίδα:        
οι τάξεις μας          
  
     ... στην σελίδα:
     σχ.έτος 2012-13
 

σχ. έτος 2012-13,  ΤΑΞΗ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

υπεύθυνη δασκάλα: κ. Μητσοπούλου Σπυριδούλα