... στην σελίδα:        
οι τάξεις μας          
  
     ... στην σελίδα:
     σχ.έτος 201
2-13
 

σχ. έτος 2012-13, ΟΛΟΗΜΕΡΟ

υπεύθυνες δασκάλες: Τουμάζου Μαρία, Τασσοπούλου Παναγιώτα