.. 

(επιστροφή στην σελίδα: οι εκπαιδευτικοί)
 
σχολικό έτος: 2013 - 2014
                             
    

 

 

ΤΑΞΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

    Μάνη Ελένη (Διευθύντρια)
   Α΄ Τασσοπούλου Παναγιώτα
  Β1΄ Καραμήτρου Ζωή
  Β2΄ Καραδημητρίου Μαρία
  Γ΄ Χείλαρη Χριστίνα
  Δ1΄ Φραγκισκάκη Κωνσταντίνα
  Δ2΄ Σπυρόπουλος Νίκος
  Ε΄ Καρανίκα Σταυρούλα
  ΣΤ΄ Παπαποστόλου Παρασκευή
   Τμήμα Ένταξης Ζωγράφου Σοφία
  Αγγλικά Παπαδημητρίου Θεοδώρα
  Γαλλικά  
   Μουσική Κωνσταντόπουλος Πέτρος
  Γυμναστική Δούκα Ιωάννα
  Τμήμα Ολοημέρου 1 Τουμάζου Μαρία
  Τμήμα Ολοημέρου 2 Ταρλά Μαρία
 

επιστροφή στην αρχή της σελίδας