..

 

(επιστροφή στην σελίδα: οι εκπαιδευτικοί)
 
σχολικό έτος: 2012 - 2013
                             
    

 

 
 

ΤΑΞΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

    Μάνη Ελένη (Διευθύντρια)
   Α1΄ Καραμήτρου Ζωή
  Α2΄ Καραδημητρίου Μαρία
  Β΄ Παπαποστόλου Παρασκευή
  Γ1΄ Φραγκισκάκη Κωνσταντίνα
  Γ2΄ Χείλαρη Χριστίνα
  Δ΄ Καρανίκα Σταυρούλα
  Ε΄ Προβιά Ουρανία
  ΣΤ΄ Σπυρόπουλος Νίκος
   Τμήμα Ένταξης Ζωγράφου Σοφία
  Αγγλικά Παπαδημητρίου Θεοδώρα
  Γαλλικά Μητσοπούλου Σπυριδούλα
   Μουσική Κωνσταντόπουλος Πέτρος
  Γυμναστική Δούκα Ιωάννα
  Τμήμα Ολοημέρου 1 Τουμάζου Μαρία
  Τμήμα Ολοημέρου 2 Τασσοπούλου Παναγιώτα
 

επιστροφή στην αρχή της σελίδας