..

 

(επιστροφή στην σελίδα: οι εκπαιδευτικοί)
 
σχολικό έτος: 2011 - 2012
                             
      

 

 
 

ΤΑΞΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ

e-mail
    Μάνη Ελένη (Διευθύντρια) d_mani21@yahoo.gr
   Α΄ Παπαποστόλου Παρασκευή  
  Β΄1 Καραμήτρου Ζωή  
  Β΄2 Χείλαρη Χριστίνα  
  Γ΄ Τουμάζου Μαρία  
  Δ΄ Φραγκισκάκη Κωνσταντίνα  
  Ε΄ Σπυρόπουλος Νίκος zootnikos@gmail.com  
  ΣΤ Καρανίκα Σταυρούλα  
   Τμήμα Ένταξης Ζωγράφου Σοφία  
  Αγγλικά Παπαδημητρίου Θεοδώρα  
  Γαλλικά Μητσοπούλου Σπυριδούλα  
   Μουσική Κωνσταντόπουλος Πέτρος pena1969@yahoo.com
  Γυμναστική Σπανός Κώστας  
  Τμήμα Ολοημέρου 1 Βαβλαδέλης Δημήτρης  
  Τμήμα Ολοημέρου 2 Τασσοπούλου Παναγιώτα  
  Ενισχυτική διδασκαλία 1 Τζωρτζάκη Χριστίνα  
  Ενισχυτική διδασκαλία 2 Κουρής Φώτης  
 

επιστροφή στην αρχή της σελίδας