..

 

(επιστροφή στην σελίδα: οι εκπαιδευτικοί)
 
σχολικό έτος: 2008 - 2009
ΤΑΞΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
e-mail φωτογραφία
  Τιτοπούλου Ευμορφία (Διευθύντρια)  
Α΄ Χείλαρη Χριστίνα   (δεν μας προέκυψε φωτογράφηση)
Β΄ Κουτρουμπή Αφροδίτη   (δεν μας προέκυψε φωτογράφηση)
Γ΄ Καραμήτρου Ζωή  

Δ΄ Παπαποστόλου Βιβή  

Ε΄1 Βαβλαδέλης Δημήτρης (Υποδιευθυντής)  
Ε΄2 Σπυρόπουλος Νίκος zootnikos@gmail.com
ΣΤ Τσαμπανάκη Δέσποινα  
Τμήμα Ένταξης Τασσοπούλου Παναγιώτα   (δεν μας προέκυψε φωτογράφηση)
Αγγλικά Παπαδημητρίου Ντόρα   (δεν μας προέκυψε φωτογράφηση)
Γαλλικά Θεοδωράκου Βασιλική  
Μουσική Κωνσταντόπουλος Πέτρος
(τον έχουμε με μεταγραφή από το 115ο)
pena1969@yahoo.com
Γυμναστική Λεουτσάκου Νατάσσα  
Τμήμα Ολοημέρου 1 Τουμάζου Μαρία   (δεν μας προέκυψε φωτογράφηση)
Τμήμα Ολοημέρου 2 Ντικμπασάκη Φανή   (δεν μας προέκυψε φωτογράφηση)

αρχή